Members(2011)

Staff

● Professor Teruo MURAKAMI
● Assistant Professor Kazuhiro NAKASHIMA
● Technical staff
Hiroshi SAKAMOTO

Shunichiro DOI
● Research associate professor
Tetsuo YAMAGUCHI
● Research assistant professor
Seido YARIMITSU
● Technical staff
Ayumi YOSHIDA
● Clerical assistant Fumiko INOUE


Collaborative staff

       

● Professor                        Yoshinori SAWAE
(Machine Design Lab.,
Kyushu University)
● Assosiate professor
Nobuo SAKAI
(Kyushu Institute of Technology)


Students

● Doctral course           
Junji IKEDA
(Japan Medical Materials Corporation)
● Master course

M2 Yuji IMAZEKI

Jing YU

Soichiro KAWANO

Shogo SONOKAWA

Shota TOBARU

Masaaki HATTORI

Motonobu HIDAKA

Tsukasa FURUSAWA

Yuji YOKOYAMA
M1 Yuki SATO

Kumiko HARA

Hironari HORIE

Tatsuki OKADA

Keisuke FUKUDA
● Undergraduate (B4)
Hideki KOYANAGI

Katsuma TABATA

Kazuma NISHIMURA

Hiroki HAMADA

Seiji YAMANO